top of page

ДОГОВОРИ

В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Подписание контракта
Як автор твору, винаходу, корисної моделі, чи власник торгової марки, промислового зразка, саме ви маєте виключне право дозволяти використання створеного вами об’єкта та забороняти несанкціоноване його розповсюдження. Чи не найефективнішим способом здійснити своє право інтелектуальної власності є укладення договорів розпоряджання правами інтелектуальної власності. 

Як обрати вид договору, що буде найбільш ефективним та доречним у вашій ситуації?

Існує досить великий і невичерпний перелік договорів у сфері інтелектуальної власності, що міститься, зокрема, у Законі України “Про авторське право та суміжні права” та Цивільному Кодексі.

Серед найчастіших договорів, що укладаються у сфері інтелектуальної власності:

  • Договір про передачу виключного права на використання твору;

  • Договір про передачу невиключного права на використання твору;

  • Ліцензійний договір;

  • Договір про створення за замовленням об'єкта права інтелектуальної власності;

  • Договір франчайзингу, договір про співіснування торговельних марок тощо.

Дуже важливо на етапі вибору відповідного договору проконсультуватися із кваліфікованими спеціалістами. Вид договору, який буде укладений між суб’єктами, прямо впливає на обсяг прав та обов’язків сторін та особливості відносин між ними. Саме тому критично важливо відповідально підійти до вибору правочину, що найбільш ефективно та вигідно буде регулювати конкретну ситуацію.

Що потрібно знати кожному при укладенні договорів розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності?

Кожен із вищенаведених договорів має свої особливості, які обов’язково потрібно враховувати при укладенні, щоб правильно та ефективно врегулювати відносини між суб’єктами.

Письмова форма 

Одна з особливостей цієї категорії договорів - це те, що всі вони укладаються лише у письмовій формі. Недотримання цієї вимоги тягне нікчемність правочину. У чинному законодавстві містяться деякі винятки, зокрема, щодо договорів про опублікування творів в періодичних виданнях, які можуть бути укладені і в усній формі.

Особливий предмет договору 

Об’єкт права інтелектуальної власності, щодо якого укладається відповідний договір, фактично не має строгих рамок та обмежень. Це може бути будь-який твір літератури, науки, мистецтва, об’єкт суміжних прав (фонограма, відеограма), об’єкт патентного права (винаходи, корисні моделі та промислові зразки), чи навіть торгова марка.

Єдине, на що варто звернути увагу - це те, що предметом має бути результат власне творчої діяльності людини і виражений обов’язково в матеріальній формі.

Відплатність

Дуже важливим елементом договорів про розпоряджання правами інтелектуальної власності є обумовлення їх оплатності. 

Вам, як автору твору чи винаходу, дуже важливо подбати про те, щоб ваша інтелектуальна власність була належно винагороджена. Законодавством встановлені мінімальні ставки винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав. 

Обсяг прав, що передається

Важливо пам’ятати, що за жодним договором не можуть бути передані немайнові права автора. Це означає, що ви за жодних обставин не можете бути позбавлені визнання вашого авторства. За жодним договором не можна перекручувати, спотворювати чи змінювати ваш твір чи вчиняти дій, що можуть завдавати шкоди  честі  або  репутації автора. 

Також надзвичайно важливими є положення законодавства щодо заборони укладення договорів, які можуть обмежувати право творця об’єкта на створення інших об’єктів, а також ті умови, що погіршують становище автора порівняно з тим становищем, що встановлене в законодавстві.

Строк договору

Діють вищезазначені договори стільки, скільки існує саме право інтелектуальної власності (тобто на строк дії патенту чи сертифіката, або 50 років після смерті автора для твору).

З метою заощадження Вашого часу та усунення всіх можливих ризиків, краще покладіться на юристів у сфері інтелектуальної власності, які допоможуть як на етапі консультування щодо вибору потрібного договору, так і в прописуванні його умов, так і в супроводі його укладення та контролі за виконанням

Якщо у Вас виникли питання, пишіть нам в ЧАТ просто зараз!

Спеціалісти нашого юридичного центру готові взятися за Вашу справу.

bottom of page