top of page

ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ
Захист в Європейському Суді з Прав Людини

Адвокат для звернення до Європейського суду з прав людини

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.
Стаття 14  Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та Стаття 1 її Протоколу №12 гарантують користування правами, свободами та можливостями, без будь-якої дискримінації.

Загальна заборона дискримінації полягає в тому, що "здійснення будь-якого передбаченого законом   права забезпечується без дискримінації за будь-якою  ознакою, наприклад за ознакою статі,  раси,  кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших  переконань,  національного  чи  соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, народження або за іншою ознакою".

Адвокати Громадської організації "Держава і право" готові допомгти оскаржувати дискримінацію в Європейському Суді з прав людини. Ми працюємо у таких напрямках:

Дискримінація на ринку праці:
 

 • необгрунтована відмова у прийнятті на роботу

 • відмова у доступі до деяких професій та посад

 • нерівна оплата праці при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці

 • дискримінація в трудових відносинах за ознакою вагітності

 • дискримінація за станом здоров'я

 • незбереження місця роботи жінці на період вагітності, пологівабо в період після її повернення на роботу

 • прийом на роботу лише чоловіків або жінок певного віку

 • дискримінації працівників із сімейними обов’язками, ненадання умов для суміщання трудової діяльності із сімейними обов’язками

 • сексуальні домагання

  Читайте також про: Трудові права вагітних

заборона дискримінації.jpg
171120_r30941.jpg

Дискримінація за національністю та етнічним походженням:

 • дискримінаційне ставлення до представників ромської спільноти

 • прояви дискримінації євреїв

 • паплюження єврейських цвинтарів, 

 • політика політичних партій та громадських організацій антисемітського чи ромофобського характеру

 • неефективність розслідувань злочинів, мотивованих ненавистю до певної меншини

 • відмова у доступі до житла, охорони здоров’я, працевлаштування чи освіти

 • Відмова у наданні послуг для певних категорій осіб.

 • Незабезпечення особливих потреб інвалідів.

 • Недопущення до участі в політичному та соціальному житті.

 • Обмеження в доступі до освіти.

Дискримінація жінок в армії
 

 • відмова жінкам у прийнятті на військову службу за контрактом;

 • заборона жінкам долучатися до виконання певних завдань; 

 • заборона жінкам займати окремі посади;

 • обмеження у військовій освіті;

 • сексуальні домагання.

Дискримінація представників ЛГБТ

 • Встановлення різного віку сексуальної згоди для одностатевих та різностатевих відносин.

 • Заборона публічних заходів на підтримку ЛГБТ.

 • Обмеження батьківських прав або відмову в усиновленні унаслідок тієї чи іншої сексуальної орієнтації.

istockphoto-1257659060-170667a.jpg

Пам'ятайте! Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою.

 

Якщо ж Ваша стать, мова, раса, релігія, походження чи майновий стан стали підставою для неоднакового ставлення, Вам варто звернутися у Європейський Суд з прав людини! А наші досвідчені адвокати можуть супроводити Вашу справу на всіх етапах - від попередньої консультації щодо перспектив справи і до письмової подачі індивідуальної заяви та захисту позиції в Суді.

Для отримання детальної консультації з приводу конкретно Вашої ситуації - звертайтеся до наших юристів за телефоном або опишіть свою проблему в ЧАТі (внизу сторінки).

bottom of page