top of page

ЗАБОРОНА
ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ

АДВОКАТ ЄСПЛ 

Адвокат для звернення до Європейського суду з прав людини

Будь-яке порушення прав людини повинно тягнути за собою їх відновлення та належну компенсацію, і трудові права кожної людини - не виняток. Особливо важливо відстоювати свої основоположні права у випадках, коли порушення вчиняються з боку держави. 

 

Якщо держава допустила ситуацію використання примусової праці і не вжила оперативних заходів для її виправлення, звернення до Європейського Суду з прав людини є найкращим способом захисту прав у таких випадках.

Стаття 4 Європейської Конвенції.

Заборона рабства і примусової праці

 

Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані.

Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи обов’язкову працю.

трудові спори.jpg
примусова праця.jpg

Для цілей даної статті значення терміна “примусова чи обов’язкова праця” не поширюється:

a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під час призначеного згідно з положеннями статті 5 цієї Конвенції тримання в умовах позбавлення свободи або під час умовного звільнення;

b) на будь-яку службу військового характеру або – у випадку, коли особа відмовляється від неї з мотивів особистих переконань у країнах, де така відмова визнається, – службу, яка вимагається замість обов’язкової військової служби;

c) на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзвичайної ситуації або стихійного лиха, яке загрожує життю чи благополуччю суспільства;

d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних громадянських обов’язків.

Натомість, «примусова чи обов’язкова праця» означає «будь-яку роботу чи службу, що її вимагають  від якої-небудь особи під загрозою якогось покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг».

 

Право на вільну працю і заборона примусу є безумовним та не передбачає жодних винятків та відступлень, навіть у випадках суспільної небезпеки, що загрожує життю нації.

Якщо Ви стикнулися з порушенням заборони на примусову працю, не сумнівайтеся подати звернення до Європейського суду з прав людини!

 

Наші Адвокати зі Звернень до Європейського Суду з Прав Людини - завжди готові допомогти у випадку необхідності та домогтися захисту ваших основоположних прав!  

Телефонуйте, або ж пишіть у ЧАТ (внизу сторінки), і ми обов'язково спробуємо розібратися у Вашій ситуації.

bottom of page