top of page

МОРАЛЬНА ШКОДА
ВІДШКОДУВАННЯ

In Negotiation

Порушення прав людини досить часто супроводжується не лише майновими збитками, а й також моральними переживаннями та душевними стражданнями.

Звісно, душевні страждання, які полягають в заподіанні невідворотної шкоди здоров'ю, втраті блихзьких та рідних, приниженні почуття гідності чи порушення нормальних життєвих зв'язків, неможливо компенсувати у грошовій формі.

Відшкодування моральної шкоди - це найменше, що може зробити правосуддя для захисту ваших прав у таких випадках.​

Звернувшись до суду із позовною заявою, Ви можете домогтися відшкодування моральної шкоди від осіб, які її заподіяли, у розмірі, пропорційному порушенню.

розмір відшкодування зазвичай залежить від наступних факторів:

 • пропорційність характеру порушення, із врахуванням, зокрема, і ступеня вини органу влади.

 • відповідність до глибини фізичних та душевних страждань, їх невідворотності.

 • із врахуванням вимог розумності і справедливості.
   

Які умови мають задовольнятися, щоб моральну шкоду було відшкодовано?

1. Наявність нематеріальних збитків.

Це можуть бути як фізичні, так і душевні страждання, пов’язані із ушкодженнями здоров’я, знищенням майна особи безпосередньо або її близьких, а також приниженням честі та гідності чи ділової репутації або порушення нормальних життєвих зв'язків, неможливість продовження активного громадського життя, порушення стосунків з оточуючими людьми тощо.

2. Вина особи, яка заподіяла збитків.

3. Причинний зв’язок між першими двома пунктами.

Відшкодування моральної шкоди є одним із способів захисту цивільних прав та інтересів. Тобто кожна особа, яка зазнала моральних чи фізичних страждань, внаслідок порушення її прав та інтересів, має право на відшкодування моральної шкоди. 

Таке право особи передбачене Цивільним кодексом України, Конституцією України та іншими спеціальними законами.

Отже, у яких випадках можна вимагати відшкодування моральної шкоди?

Відшкодування моральної шкоди можливе у разі:

 •  посягання на життя та здоров’я особи (ст. 1168 ЦК України);

 •  недобросовісного без достатньої підстави подання заяви про визнання фізичної особи недієздатною (ч. 3 ст. 39 ЦК УКраїни);

 • порушення права на інформацію (ст. 200 ЦК України );

 • визнання правочину недійсним (ст. 216, 225, 227, 230-233 ЦК України);

 • порушення особистих немайнових благ та прав ( ст. 276, 280 ЦК України); 

 • порушення права власності (ст.  386, 393 ЦК України );

 • порушення зобов’язання (ст. 611, 700, 1076 ЦК України); 

 • незаконних рішень, дій чи бездіяльності посадової або службової особи органу державної влади; органу місцевого самоврядування (ст. 1174 ЦК України);

  • неправомірне притягнення до кримінальної відповідальності;​

  • незаконне притягнення до адміністративної відповідальності;

  • незаконна відмова розпочати кримінальне провадження;

  • незаконне закриття кримінального провадження;

  • безпідставна відмова у виплаті коштів, на які особа має право;

  • інші випадки незаконних рішень та бездіяльності

 • незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність; органу досудового розслідування; прокуратури; суду (ст. 1176 ЦК України).

 

Також відповідно до спеціальних законів України Ви маєте право на відшкодування моральної шкоди у разі:

 • порушення органом влади при розгляді звернень громадянина (ст. 25 ЗУ “Про звернення громадян”);

 • порушення прав та законних інтересів розпорядником інформації (ст. 24 ЗУ “Про доступ до публічної інформації”);

 • дискримінаційно ставлення до Вас (ст.15 ЗУ “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”); 

 • правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми (ст.16 ЗУ “Про протидію торгівлі людьми”);

 • ненадання медичної допомоги або неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками чи іншими особами (ст.15 ЗУ “Про екстрену медичну допомогу”);

 • порушення прав споживачів ( ст. 22 ЗУ “Про захист прав споживачів”);

 • порушення будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав ( ст. 55 ЗУ “Про авторське право і суміжні права”);

 

Тому якщо у вашому житті трапилось щось із вищепереліченого, то пам’ятайте, що Ви завжди можете скористатись правом на відшкодування грошової компенсації за завдані моральні збитки. Однак, якщо Ви не знаєте як реалізувати це право, звертайтесь до нас! Наша команда завжди готова допомогти!

Читайте детальніше також про:

Звертайтеся за телефоном чи ЧАТом внизу і ми надамо консультацію щодо вашої конкретної ситуації, а в разі необхідності - супроводжуватимемо Вашу справу в судовому порядку до її успішного завершення.

bottom of page