top of page

НЕСПРАВЕДЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ.
Адвокат із захисту прав споживачів

Купуючи звичайний товар в магазині, чи отримуючи послуги у різних сферах, споживач зазвичай навіть не задумується про те, який договір він укладає та не вичитує, на яких умовах.

Цим часто користаються і недоброчесні підприємці, встановлюючи "несправедливі умови" договору зі споживачем.

Захист прав споживача. Несправедливі умови договору

Закон України "Про захист прав споживачів" у ст. 18 встановлює гарантії захисту споживачів у таких випадках.

Договір, наслідком умов якого є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживачу, може бути визнаний недійсним в судовому порядку.

Постановою від 08.06.2016 у справі №66-330цс1 Верховний Суд підтвердив важливість саме всіх трьох умов для визнання договору недійсним, а саме:

- умови порушують принцип добросовісності

- умови спричиняють істотний дисбаланс прав та обов'язків сторін

- умови завдають шкоди споживачеві.

Які умови договору можуть вважатися "несправедливими"? 

 

Закон "Про захист прав споживачів" містить хоч і не повний та вичерпний, але орієнтовний перелік таких умов:                                                                                                              

 • умови про звільнення або обмеження юридичної відповідальності продавця (виконавця, виробника) у разі смерті або ушкодження здоров’я споживача, спричинених діями чи бездіяльністю продавця (виконавця, виробника); 

 • про виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця (виконавця виробника) або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов’язань, включаючи умови про взаємозалік, зобов’язання споживача з оплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника);                        

 • про встановлення жорстких обов’язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця;                                                                             

 • про надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірванням або невиконанням ним договору;                         

 • про встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п’ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов’язань за договором;                  

 • про надання продавцю (виконавцю, виробнику) права розірвати договір із споживачем на власний розсуд, якщо споживачеві таке право не надається;                          

 • про надання продавцю (виконавцю, виробнику) права не повертати кошти на оплату ненаданої продукції у разі розірвання договору з ініціативи продавця (виконавця, виробника);

 • про надання продавцю (виконавцю, виробнику) права розірвати договір, укладений на невизначений строк із споживачем без повідомлення його про це, крім випадків, установлених законом;                        

 • про установлення невиправдано малого строку для надання споживачем згоди на продовження дії договору, укладеного на визначений строк, з автоматичним продовженням такого договору, якщо споживач не висловить відповідного наміру. 

Важливо! Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача!

Які наслідки наступають у разі встановлення несправедливих умов договору? 

Загалом для таких випадквв передбачені два варіанти:

 • Зміна несправедливого положення договору

 • Визнання недійсним договору чи його несправедливої частини. 

 

На вимогу споживача підлягають усуненню також ті положення, зміна яких зумовлена зміною чи визнанням недійсності іншого положення договору. 

Недійсний договір буде вважатися таким з моменту укладення, а не з моменту визнання його таким в судовому порядку. Натомість, зміни до договору будуть вважатися чинними саме з моменту їх внесення.  

 

Законом  також передбачена можливість відшкодувати збитки, завдані споживачеві у разі застосування несправедливих умов договору.

ч.9 ст.18 Закону "Про захист прав споживачів" встановлено, що споживач має право на відшкодування збитків, завданих йому виробником (виконавцем, продавцем), у зв'язку з використанням останнім переваг свого становища у виробничій чи торговельній діяльності.

 

Поради для споживача

Передусім, кожному споживачеві варто читати умови договорів, які він укладає. Запобігти порушенню своїх прав - завжди найкращий спосіб захистити себе. 

Якщо вже стикнулися з порушенням прав споживача після укладення, варто спершу спробувати врегулювати способом переговорів із продавцем чи виробником. Досить часто саме цей підхід спрацьовує найефективніше.

Зрештою, у будь-якому випадку, можна звернутися до суду з позовною заявою про порушення своїх прав споживача. 

Який би спосіб Ви не обрали, наші адвокати готові допомогти Вам, надавши юридичну консультацію, або ж супроводжуючи Вашу справу в суді.

Звертайтеся до наших адвокатів у зручний для Вас спосіб:


1. Пишіть Ваше запитання у ЧАТ (внизу сторінки)
2. Телефонуйте за нашим контактним номером +380683009044
3. Приходьте до нашого офісу (за попереднім записом) за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, офіс 801.

bottom of page