top of page

ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Звернення до органів влади, місцевого самоврядування чи до суду?

Відповідно  до ст. 5 Закону України "Про захист прав споживачів", держава забезпечує споживачам захист їх прав та забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.

Відповідно, кожен громадянин, чиї права при купівлі товару чи споживанні послуги були порушені, може звернутися до державного органу влади або до органу місцевого самоврядування за захистом своїх прав споживача.


При цьому, органами, уповноваженими захищати права споживачів, є:

  • Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

  • Департамент захисту споживачів;

  • Місцеві державні адміністрації;

  • Інші органи виконавчої влади;

  • органи місцевого самоврядування (через структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів);

  • суди.

    У будь-якому випадку, ви маєте право на захист своїх прав споживача у разі, якщо:

1) при реалізації продукції будь-яким чином порушується право  на свободу вибору продукції та волевиявлення споживача

2) при наданні послуги виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору;

3) порушується принцип рівності сторін договору зі споживачем;

4) обмежується право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар;

5) реалізовано небезпечну/неякісну/фальсифіковану продукцію;

6) ціну продукції визначено неналежним чином;

7) своєчасно не передані документи, які підтверджують виконання договору зі споживачем.Правильний орган та спосіб захисту прав споживачів залежить від обставин Вашої ситуації. Щоб безсумнівно ефективно захистити свої права споживача, зверніться за консультацією до юристів нашого  юридичного центру. Ми обов'язково допоможемо розібратися із Вашою ситуацією, якщо Ви напишете Ваше питання в ЧАТ (внизу сторінки), або ж зателефонуєте за нашими контактними номерами.

bottom of page