top of page

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Адвокат для звернення до Європейського суду з прав людини

"Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів. "

ECHR.ok.jpg

Перша стаття Першого Протоколу до Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод закріплює невід'ємне право кожного громадянина на власність та мирне володіння майном.

Скарги про порушення права власності є одними із найпоширеніших справ, що постають перед Європейським Судом. За статистикою, ст. 1 Протоколу І посідає третє місце за кількістю звернень в ЄСПЛ у порівнянні з іншими статтями.

 

Право власності охоплює досить широкий спектр майнових прав. Європейський суд автономно тлумачит поняття "майно" досить широко і незалежно від положень національного законодавства. Сюди входять як реальні рухомі та нерухомі речі, так і майбутні доходи, активи, акції компаній, соціальні виплати, інтелектуальна власніть, майнові інтереси і навіть «законні очікування».

 

Відповідно, і порушення права на мирне володіння майном мають дуже різний характер. Зокрема, найчастішими є: 

право власності.jpg
  • незаконне вилучення майна в громадських інтересах

  • непропорційне обмеження права на володіння

  • обмеження доступу до свого майна

  • безпідставні націоналізація, експропріація, конфіскація

  • невидача або скасування дозволів, ліцензій

  • заборгованість за судовим рішенням

  • порушення авторських прав та права інтелектуальної власності

  • непропорційне знищення майна під час збройних конфліктів

  • непроведення соціальних виплат (у випадку сплати внесків у окремі фонди)

  • примусові виселення.

Практика Європейського Суду доводить, що право власності передбачає дуже широкий і різноманітний спектр для захисту. Кожна ситуація, у якій держава будь-яким чином позбавляє особу її приватного майна, є підставою для звернення в ЄСПЛ та отримання відновлення прав та належного відшкодування.

Юристи Подільського юридичного центру завжди готові допомогти відновлювати Ваше право на мирне володіння майном! Звертайтеся за допомогою до нас у разі виникнення будь-яких запитань або з приводу ведення вашої конкретної справи справи. Телефонуйте, або ж пишіть у ЧАТ (внизу сторінки).

bottom of page