top of page

Відпустки Військовослужбовця Під Час Дії Воєнного Стану


Важливі зміни: Законом України "Про внесення зміни до пункту 18 статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану» №8081/П від 17.10.2022 (набрання чинності відбулось 23.12.2022), який прийнятий Верховною Радою України 03.11.2022 за основу, передбачається можливість надання відпусток військовослужбовцям під час дії правового режиму воєнного стану чи особливого періоду тривалістю не більше 10 календарних днів. Зокрема п. 18 ст. 10-1 Закону викладається в наступній редакції: «в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець».


Дана стаття зумовлена численними зверненнями в ЧАТ нашої компанії за роз’ясненнями щодо порядку надання окремих видів відпусток військовослужбовцям, зокрема за сімейними обставинами під час дії правового режиму воєнного стану.


Для початку, право військовослужбовців на відпустки та порядок надання відпусток, визначає Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».


Дана норма по суті містить перелік відпусток, які надаються військовослужбовцям, а також делегує до вимог Закону України «Про відпустки» в частині, що стосуються надання суцільних, творчих відпусток, відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин.


ВИДИ ВІДПУСТОК:

1. Щорічна основна відпустка;

2. Щорічна додаткова відпустка військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних … регіонах;

3. Відпустка за сімейними обставинами;

4. Відпустка для лікування (у зв’язку з хворобою);

5. Відпустка військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною;

6. Соціальна відпустка, відповідно до Закону України «Про відпустки»;

7. Творчі відпустки, відповідно до Закону України «Про відпустки»;


Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.


(1) Щорічна основна відпустка (не надається в умовах воєнного стану).


Важливо: надається у т.ч. в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію.


Даний вид відпустки надається із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.


Серед умов надання відпустки – одночасна відсутність не більше 30 % загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.


Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні:

- до 10 років – становить 30 календарних днів;

- від 10 до 15 років - 35 календарних днів;

- від 15 до 20 років - 40 календарних днів;

- понад 20 календарних років - 45 календарних днів.


У строк відпустки не враховується час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.


Святкові та неробочі дні також не враховуються в тривалість відпустки.


Важливо: Дружині (чоловіку) військовослужбовця дана відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця.


(2) Щорічна додаткова відпустка (не надається в умовах воєнного стану).


Даний вид відпустки надається військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, крім військовослужбовців строкової військової служби, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення.

Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів.


(3) Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин (може бути надана в умовах воєнного стану).


Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається у випадках:

1) укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу:

а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

б) інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.


Важливо: вказані відпустки надаються за рішенням командира військової частини та їх загальна тривалість не може бути більшою 15 календарних днів на рік.


(4) Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою (надається в умовах воєнного стану у разі лікуванняпісля тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії).


Надається військовослужбовцям для лікування на підставі висновку військово-лікарської комісії.

Дана відпустка надається із збереженням грошового та матеріального забезпечення. ЇЇ тривалість визначається характером захворювання., разом з тим загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд (крім окремих виключень).


(5) Відпустка військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами (надається в умовах воєнного стану).


Передбачається надання військовослужбовцям-жінкам відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.


(6) Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток.


Дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони України, керівників розвідувальних органів України, їх заступників та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також командувачів відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади.

У разі відкликання із відпустки, її невикористана частина надається як правило в поточному році.


(7) Особливості надання відпусток військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом (у т.ч. із числа резервістів) під час мобілізації, на особливий період.


Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, надається відпустка з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби у році звільнення.

У рік звільнення зі служби даної категорії військовослужбовців, у разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки.

У разі звільнення зі служби військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він вже використав щорічну основну відпустку, провадиться відповідні відрахування із його грошового забезпечення за використані дні відпустки.


(8) Положення Закону України «Про відпустки».


Стаття 25 закону визначає випадки, коли додаткова відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку:


- матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

- чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 календарних днів;

- матері або іншим особам, зазначеним у ч.3 ст. 18 та ч.1 ст. 19 Закону України «Про відпустки», в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А" або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.

Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлена інвалідність, визначено постановою КМУ від 27 грудня 2018 р. № 1162.

- матері або іншій особі, зазначеній у ч. 3 ст. 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території;

- учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - тривалістю до 14 календарних днів щорічно. А особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

- особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;

- працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

- працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

- працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

- працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;

- працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини;

- Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.


УВАГА:

Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначає, що надання військовослужбовцям у особливий період або під час дії правового режиму воєнного стану, інших видів відпусток припиняється, крім відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами; відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та в разі якщо дитина потребує домашнього догляду - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку (якщо обоє батьків є військовослужбовцями, - одному з них за їх рішенням); відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії.


Також буде цікаво з даної категорії:Comentários


bottom of page