top of page

Звільнення Через Неявку На Роботу Під Час Війни | Адвокат З Трудових Спорів

Чи можуть звільнити працівника з роботи через неявку у зв'язку з війною? Консультація Адвоката з Трудових Спорів.


Адвокат по трудовим спорам Київ Вінниця,


Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку прогулу без поважних причин.

Тобто, для того, щоб звільнити працівника за прогул:

1) він має не з’явитись на роботі більше трьох годин;

2) відсутні поважні причини такої неявки, тобто такі причини, які виключають вину працівника.

Проте чи війна є поважною причиною нез’явлення на роботі?

24.02.2022 почалась військова агресія російської федерації проти України. З того дня всі українці стикнулись з питанням забезпечення захисту і збереження життя своїх дітей і близьких. Дехто такий захист був вимушений шукати в іншому місті, області чи навіть країні. Військовозобов’язані, щоб боронити державу, були призвані на військову службу за мобілізацією.Це все в свою чергу призвело до об’єктивної неможливості виконувати працівникам своїх обов’язків за трудовим договором.

Варто врахувати й те що, збройний конфлікт, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена ВІЙНА, акти тероризму, диверсії є форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами (ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні).


Тому при вирішенні питання про звільнення працівника за п.4 ч.1 ст. 40 КЗпП України під час війни роботодавець має на ці обставини зважувати.


При тому, що існує альтернатива такому звільненню:

- Переведення Працівника На Дистанційну Роботу Під Час ВійниЯкщо ж Вас звільнили під час війни через неявку і Ви не погоджуєтесь з таким рішенням, то наказ роботодавця слід оскаржувати в судовому порядку.


Потребуєте професійної юридичної консультації?


Звертайтесь до нас в ЧАТ!


26 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page