top of page

Зміни, На Час Воєнного Стану, Щодо Сплати Податків, Зборів, ЄСВ Юридичними особами та ФОП.


Після запровадження воєнного стану, з метою підтримання функціонування економіки держави, Верховною Радою України прийнято Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15 березня 2022 року №2120-IX (набув чинності 17.03.2022), яким запроваджено цілу низку спрощень для бізнесу щодо роботи та сплати податків.


Серед змін:


(1) В частині реалізації пального та оподаткування таких господарських операцій.

Підпункт 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України доповнено новими абзацами, згідно яких, на період дії правового режиму воєнного стану, надзвичайного стану не вважаються реалізацією пального:

- операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України, що здійснюються у зв’язку з примусовим відчуженням або вилученням такого пального для потреб держави відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», за умови якщо у майбутньому його попереднім власником або уповноваженою ним особою не буде здійснено заходів щодо отримання компенсації за примусово відчужене або вилучене пальне;

- операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України, що здійснюються у зв’язку з його передачею Збройним Силам України …. іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я …. без попереднього або наступного відшкодування їх вартості;

- операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України як гуманітарної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».


(2) В частині оподаткування благодійної допомоги

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (ст. 65 ПК України) не включаються такі доходи виплаченої (наданої) благодійниками, у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану на користь:

- учасників бойових дій, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності в період дії воєнного, надзвичайного стану, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів;

- працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій та у період здійснення бойових дій, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей;

- фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах»;

- сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на користь фізичних осіб, які мешкають (мешкали) у населених пунктах, на території яких проводяться (проводилися) бойові дії під час дії воєнного, надзвичайного стану, та/або вимушено покинули місце проживання (тимчасово переміщені особи), у зв’язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у тому числі у зв’язку із введенням воєнного, надзвичайного стану, підтвердженими у встановленому законом порядку.


Не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану (пункт 170.7 статті 170 ПК України).


(3) В частині податкового зобов'язання щодо втраченого підакцизного товару

Податкове зобов'язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо підакцизний товар (підпункт «в» п. 216.3 ст. 216 ПКУ):

- примусово відчужено або вилучено для потреб держави;

- передано Збройним Силам України …іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням;

- надано як гуманітарну допомогу.


(4) В частині права на податкову знижку


Юридичним особам:

За результатами 2022 року при реалізації права на податкову знижку відповідно до положень статті 166 цього Кодексу до податкової знижки платника податку у звітному податковому році включаються суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що не перевищує 16 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.


Самозайнятим особам та ФОП:

Установлено, що за результатами податкових (звітних) періодів за 2022 рік у складі витрат від провадження певного виду незалежної професійної діяльності, а також у складі витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, можуть враховуватися документально підтверджені витрати у вигляді вартості майна, в тому числі грошові кошти, що добровільно перераховані (надані, передані) Збройним Силам України….


(5) В частині податку на додану вартість

Визначено, що на час дії воєнного стану не вважаються використаними платником податку в неоподатковуваних податком на додану вартість операціях або операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, товари:

- придбані в оподатковуваних податком на додану вартість операціях, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану;

- придбані в оподатковуваних податком на додану вартість операціях та передані в державну чи комунальну власність, у тому числі на користь добровольчих формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України у період дії воєнного, надзвичайного стану.

Не є постачанням товарів та послуг передача/надання товарів та послуг Збройним Силам України … іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням…. крім випадків, якщо такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.


(6) В частині оподаткування ввезення ПММ

На час дії воєнного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України:

- бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу – встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів;

- нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів) - оподатковуються за ставкою у розмірі 7 %.


(7) Ким не сплачують єдиний податок на час дії воєнного

- фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої та другої групи. При цьому такими особами декларація платника єдиного податку не заповнюється за вказаний період.

Для платників податку третьої групи, на період дії воєнного стану передбачені наступні особливості:

- до таких осіб не застосовується обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах;

- відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи встановлюється у розмірі 2 % доходу;

- платники єдиного податку третьої групи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України;

- платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку за податковий (звітний) квартал із зазначенням суми помісячного доходу у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Такі платники єдиного податку щомісяця до 15 числа сплачують авансовий внесок єдиного податку за підсумками попереднього календарного місяця.

Важливо, що відповідні положення стосуються лише тих суб’єктів господарювання, які в своїй діяльності використовують особливості оподаткування, передбачені пунктом 9 підрозділу 8 Податкового кодексу України. При цьому Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.


(8) Встановлена заборона проведення податкових перевірок

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» визначено, що податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Тобто встановлено мораторій на проведення відповідних перевірок.

Разом з тим передбачені виключення, серед яких:

- камеральні перевірки декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких сформовані на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та/або митних декларацій, за виключенням товарів (продукції), визначених підпунктами 215.3.1, 215.3.2, 215.3.2-1 та 215.3.3-1 пункту 215.3 статті 215 Кодексу;

- фактичні перевірки.

Також установлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану.


(9) В частині плати за землю (податку на землю)

Законом встановлено, що на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Також, тимчасово, за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та/або за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік таких територій визначається Кабінетом Міністрів України.


(10) В частині екологічного податку

Тимчасово, за 2022 податковий (звітний) рік, не нараховується та не сплачується екологічний податок за об’єктами оподаткування, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.


(11) В частині ліцензування

Внесенні зміни до ст. 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Зокрема, на час дії правового режиму воєнного стану вважаються діючими ліцензії, за якими до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України або за наявності обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право:

- виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

- виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.


(12) В частині сплати ЄСВ

Внесенні відповідні зміни та доповнення до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Зокрема, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе наступні особи:

- фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

- члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;

Такими особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому відповідно єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Роботодавці, які мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України:

- платники єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичні особи - підприємці, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичні особи, які належать до третьої групи платників єдиного податку,

В такому випадку суми єдиного внеску, нараховані та не сплачені роботодавцями, сплачуються за рахунок державного бюджету.

Важливо, що для визначення суми єдиного внеску, що підлягає сплаті за рахунок державного бюджету, платник єдиного внеску розраховує та відображає у звітності суму єдиного внеску за вказаних мобілізованих найманих працівників.

Відповідно, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, штрафні санкції не застосовуються, не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.


(13) Банківські операції та застосування Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

З дня набрання чинності Законом України Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні:

- банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом - фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;

- банкам забороняється здійснювати видаткові операції (зокрема, видавати кошти у готівковій формі, проводити їх переказ) за рахунками клієнтів - фізичних осіб з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту, крім випадків переказу таких коштів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій держави-агресора Російської Федерації, а також для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

- Банк попередньо повідомляє клієнта - фізичну особу про обмеження видаткових операцій з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту.


Для отримання юридичної консультації Ви можете залишати свої питання в ЧАТ!

111 переглядів0 коментарів

Comentarios


bottom of page