top of page

Недоліки Будівельних Та Ремонтних Робіт. Судова Практика | Адвокат По Захиcту Прав Споживачів

Недоліки у результатах будівельних чи ремонтних робіт.

Судова практика щодо захисту прав споживачів у випадку, якщо він виявив недоліки у будівельних чи ремонтних роботах, проведених на його замовлення.Чинний Закон України «Про захист прав споживачів» у статті 10 встановлює цілий спектр гарантій для споживачів будівельних чи ремонтних послуг, що забезпечують правовий захист у випадку неякісного їх проведення.

Якщо ви як споживач після прийняття робіт з проведення ремонту, чи будівництва житла, виявили будь-який недолік, ви маєте право самостійно обирати спосіб захисту. Залежно від обставин ви можете вимагати власне безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі у розумний строк, або ж повторного виконання даної роботи, якщо виправлення неможливе. Разом з тим, ви в праві відновити порушене право шляхом зменшення ціни виконаної роботи. У будь-якому разі, навіть якщо ви вирішите власними силами усунути згадані недоліки, чи з залученням третіх осіб, виконавці зобов’язані будуть вам відшкодувати завдані збитки.

Який із способів захисту вигідніше обрати - залежить від обставин ситуації і ваших побажань. У будь-якому разі, щоб ваші вимоги були задоволені, їх необхідно подати прямо під час приймання виконаної роботи. А в разі неможливості виявлення недоліків – протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом 2 років з дня прийняття виконаної роботи у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.

Як показує судова практика, зокрема рішення Херсонського міського суду від 6 лютого 2017 року у справі № 766/12529/16-ц, домогтися відновлення своїх прав відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів» можна навіть тоді, якщо не було складено письмового договору, оскільки ремонт у квартирі є побутовим підрядом і договір може бути усним. Втім, у таких випадках дуже важливу роль відіграє доведення. Як мінімум потрібно буде надати розписку виконавця про отримання грошей із зазначенням конкретних робіт та сплаченої суми. Також у такій категорії справ необхідне доведення саме неналежного виконання ремонтних робіт, виявлених недоліків, для чого часто звертаються по будівельно-товарознавчу експертизу.

Пам’ятайте також про передбачені гарантії у разі, якщо виявлені вами недоліки є істотними, тобто такими, що роблять неможливим чи недопустимим використання результатів робіт відповідно до цільового призначення, виникли з вини виконавця, не може бути усунений протягом 14 днів, робить результати робіт суттєво іншими. Закон передбачає право споживача розірвати договір зовсім, або вимагати відшкодування всіх збитків. Цікаво, що зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом 10 років, якщо інше не передбачено законодавством чи договором.

Але важливо мати на увазі, що істотні недоліки на практиці важче доводити. Суди підходять до цього питання досить неоднозначно. От для прикладу, Апеляційний суд Запорізької області у Постанові від 23.08.2018 у справі № 76051607 відмовив у задоволенні позову споживача, на замовлення якого було збудовано басейн зі значними порушеннями вимог надійності і експлуатації щодо несучих та огороджувальних конструкцій. Попри ствердні результати експертизи з технічного обстеження будівель і споруд Запорізької торгово-промислової палати, суд вирішив, що позивачем не доведено наявність у виконаній відповідачем роботі істотних недоліків, тож підстав для стягнення з відповідача збитків немає.

Цікава судова практика також щодо відшкодування моральної шкоди у таких випадках. Справа в тому, що суди досить неоднозначно підходять до цього питання. В силу положень ст. 4 та 22 Закону України «Про захист про споживачів», а також п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996 року № 5 «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів», споживач має право на відшкодування немайнової, моральної шкоди у разі порушення його прав.

Попри це, Деснянський районний суд міста Києва у рішенні від 05 лютого 2019 року при розгляді позову про розірвання договору підряду на виконання ремонтних робіт у зв’язку з простроченням виконання вирішив стягнути суму матеріальних збитків, але відмовив у задоволенні моральної шкоди, обґрунтовуючи це тим, що чинне цивільне законодавство передбачає відшкодування моральної шкоди лише у тих випадках, якщо її заподіяння було небезпечне для життя і здоров'я людини, або заподіяло страждань (фізичних, душевних, психічних тощо) у великих обсягах. Така судова практика зустрічається непоодиноко.

У той же час, нещодавньою постановою від 1 вересня 2020 року у справі № 216/3521/16-ц Велика Палата Верховного Суду показала, що відшкодування моральної шкоди можливе навіть тоді, якщо воно не передбачена спеціально законом чи договором, і може бути задоволене у випадку неналежного виконання договірних зобов'язань.

Таким чином, чинне законодавство дійсно встановлює надійні гарантії для споживачів у разі порушення їхніх прав. Проте на практиці доводиться часто стикатися з труднощами і численними підводними каменями при захисті своїх прав в судовому порядку.

Найважливіше в таких ситуаціях – кваліфікований підхід та врахування всіх правових нюансів. Саме тому, не сумнівайтеся звертатися до спеціалістів із захисту прав споживачівПодільського юридичного центру за номером телефону або користуючись ЧАТОМ (внизу сторінки) для отримання детальнішої інформації чи консультації щодо конкретно Вашої ситуації.


Також Вам буде цікаво:

Неякісне Будівництво чи Виконання Будівельних Робіт

Спорчений вид з вікна. Стягнення компенсації

30 переглядів0 коментарів
bottom of page