top of page

Обґрунтованість рішення про взяття під варту. Практика ЄСПЛ

Ганна Юдківська, суддя ЄСПЛ:

В сьогодняшній справі Grubnyk v. Ukraine Суд ще раз нагадав, що його завдання полягає не в абстрактному перегляді законодавства, на яке скаржаться, а в тому, щоб визначити, чи вплинуло це законодавство чи практика його застосування на заявника таким чином, що це стало порушенням Конвенції.

Заявник скаржився, що застосування пункту 5 статті 176 КПК, який виключав використання запобіжних заходів, не пов'язаних з позбавленням волі, до підозрюваних у тероризмі, призвело до порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

ЄСПЛ звернув увагу на рішення КСУ щодо неконституційності цього положення, яке на практиці обмежувало можливість національних судів приймати належним чином мотивовані рішення про тримання під вартою.

Тим не менш, в цій справі національні суди мали повноваження перевіряти наявність обґрунтованої підозри, досліджувати докази у цьому відношенні та не застосовувати запобіжний захід. Матеріали справи свідчать про те, що неможливість звільнення заявника була очевидною з огляду на конкретні обставини справи - його підозрювали в організації та керівництві терористичною групою, група займалася надзвичайно небезпечною діяльністю, яка, як стверджувалося, тривала на момент арешту. У цьому контексті Суд наголосив, що органи влади мають обов'язок захищати фактичних та потенційних жертв насильницьких злочинів згідно зі статтями 2, 3 та 5 § 1 Конвенції. Отже Суд буде тлумачити обсяг зобов'язань органів влади за пунктом 3 статті 5 наводити мотиви своїх рішень таким чином, щоб це відповідало практичним вимогам виконання цього обов'язку.

В цій справі суди наводили достатні мотиви для тримання під вартою, ступінь конкретності яких з часом еволюціонувала. Особливу увагу Суд звернув на те, що рішення про тримання під вартою не базувалося на п.5 ст. 176 КПК, хоча воно містило посилання на на це положення, але воно було результатом зваженої оцінки, яка враховувала серйозність злочину, та ризик, пов’язаний із звільненням. Отже порушення пункту 3 статті 5 Конвенції не було.

30 переглядів0 коментарів
bottom of page