top of page

Огляд Податкових Змін На Час Воєнного Стану


16 квітня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» № 2173-ІХ від 01.04.2022.

Даними змінами законодавець запровадив нововведення у податковій сфері, зокрема стосовно єдиного податку ІІІ групи, перевірок контролюючих органів та податкової звітності в умовах воєнного стану.

Регулювання єдиного податку ІІІ групи

Згідно зі змінами, для платників єдиного податку ІІІ групи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2%, скасовано обмеження щодо максимального обсягу доходу протягом календарного року (10 млрд. грн.) як обов’язкової умови перебування на цій групі єдиного податку.

Встановлено, що не можуть бути платниками ЄП ІІІ групи зі ставкою 2% підприємства, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами.

Водночас, тепер можуть бути платниками ЄП ІІІ групи зі ставкою 2% підприємства, які здійснюють видобування підземних та поверхневих вод і надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Тимчасовий перехід на сплату ЄП ІІІ групи

Платники податку на прибуток підприємств, що тимчасово переходять на сплату ЄП ІІІ групи за ставкою 2% мають звернути увагу на таке.

Надміру сплачена сума податку на прибуток підприємств, яка існує на дату переходу на сплату ЄП за ставкою 2%, може бути зарахована у погашення зобов’язань з цього податку, що виникатимуть після відновлення сплати податку на прибуток підприємств. Авансові внески з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, які залишились неврахованими у зменшення нарахованої суми зобов’язання з цього податку на момент переходу на ЄП за ставкою 2%, можуть бути враховані у зменшення такої суми після відновлення сплати податку на прибуток підприємств.

Платник може протягом календарного року перейти на сплату ЄП за ставкою 2%, та у тому ж році відновити сплату податку на прибуток підприємств. У цьому випадку платник необхідно скласти та подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року.

Камеральні перевірки та оскарження податкових повідомлень-рішень

У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення камеральних перевірок контролюючий орган складає та направляє акт перевірки у електронний кабінет платника податків. На контактну електронну адресу платника при цьому надходить інформація про вид документа, дату та час його надсилання в електронний кабінет.

Згідно з законом, зупинено також перебіг строків подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення.

Перевірки у сфері ціноутворення

Зміни торкнулися й питання державного контролю у сфері ціноутворення.

На період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, повноваження щодо державного контролю та спостереження у сфері ціноутворення покладено на податкові органи.

Зокрема, податкові органи здійснюють контроль за дотриманням платниками податків вимог законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін, граничних цін та граничних рівнів торговельної надбавки (націнки), шляхом проведення фактичних перевірок.

Фактична перевірка проводиться за наявності хоча б однієї з таких підстав:

- отримання від державних органів або органів місцевого самоврядування інформації, що свідчить про можливі порушення платником податків законодавства про ціни і ціноутворення;

- отримання письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Під час проведення фактичної перевірки податкові органи мають право отримувати від суб’єктів господарювання документи та/або інформацію, які підтверджують вартість придбання товару, що є предметом перевірки.

У разі виявлення порушень законодавства про ціни і ціноутворення за результатами проведення фактичної перевірки такі порушення зазначаються в окремому акті про результати фактичної перевірки, який надсилається до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Платник може надіслати свої зауваження до Держпродспоживслужби, якщо не погодиться з результатами фактичної перевірки.

Щодо втрати чи неможливості вивезення первинних документів платника чи податкового агента

Положення доданого до ПК України пункту 69.28 є актуальним для підприємств, що опинилися в окупації, або у районах ведення бойових дій.

Так, до платників податків та податкових агентів, які провадили діяльність на територіях, на яких ведуться чи велися бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях, і не можуть надати первинні документи обліку доходів, витрат та ін., застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності.

Це можливо у випадках втрати первинних документів або знаходження їх на територіях, на яких ведуться чи велися бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих РФ, у разі якщо їх неможливо вивезти або їх вивезення пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я, чи унеможливлене у зв’язку з встановленими органами влади обмеженнями.

Розглянемо алгоритм для платника податків чи податкового агента у таких випадках.

Насамперед, платник податків чи податковий агент подає до контролюючого органу в довільній формі повідомлення про неможливість вивезення первинних документів, з підписами керівника підприємства та головного бухгалтера, де мають бути зазначені:

- обставини, що призвели до втрати та/або неможливості вивезення первинних документів;

- податкові періоди;

- загальний перелік первинних документів.

Зазначимо, що якщо після подання повідомлення про неможливість вивезення первинних документів платник податків чи податковий агент дізнається про втрату таких документів, він матиме обов’язок подати до контролюючого органу повідомлення про втрату, що міститиме обставини такої втрати.

Після належного подання таких повідомлень, запроваджується мораторій на проведення документальних перевірок щодо зазначених у повідомленні звітних періодів. Тобто, платники податків та податкові агенти не підлягатимуть перевірці контролюючим органом щодо зазначених у повідомленні звітних періодів, навіть після завершення дії воєнного стану. Крім того, у звітних періодах, зазначених у відповідному повідомленні, не можуть бути переглянуті у бік збільшення:

- суми податкових зобов’язань з податків і зборів, задекларовані в податкових деклараціях за зазначені звітні періоди;

- суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, задекларовані в податкових деклараціях/розрахунках за зазначені звітні періоди;

- суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, заявлені в податкових деклараціях за зазначені звітні періоди.

Втім, контролюючий орган може і відмовити у застосуванні спеціальних правил. За наявності підстав для відмови у застосуванні спеціальних правил, контролюючий орган не пізніше одного місяця з дати отримання відповідного повідомлення від платника податків чи податкового агента видає вмотивоване рішення із зазначенням підстави та доказів відмови.

Рішення про відмову може бути оскаржено адміністративно чи до суду. До винесення остаточного рішення по справі контролюючий орган не може піддавати сумніву показники податкової звітності, а також проводити будь-які перевірки щодо звітних періодів, зазначених у повідомленні.

Важливо мати на увазі, що втрата документів, не пов’язана з бойовими діями та окупацією, не надає права платнику податків чи податковому агенту подавати повідомлення про втрату чи неможливість вивезення первинних документів. У такому випадку самовільне застосування спеціальних правил вважатиметься ухиленням від сплати податків та підставою для відповідальності, передбаченої ПК України та іншими законами України. Доведення безпідставності подання повідомлення здійснює контролюючий орган.


Для отримання юридичної консультації Ви можете залишати свої питання в ЧАТ!


Також Вам буде цікаво:17 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page