top of page

Оплата Комунальних Послуг Під Час Воєнного Стану


24.02.2022 народ України зіткнувся з ситуацією, настання якої здавалася нереальним в глобальному, стрімко розвиваючому світі ХІХ століття – розпочалася війна.

Відповідно, указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, який затвердила Верховна Рада України Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, на території України введено воєнний стан.

Війна внесла серйозні корективи в звичайний спосіб життя кожного громадянина України, у тому числі і фінансову спроможність людини, зокрема можливість заробляти на життя, тощо.

Все це зумовлює необхідність переформатування кожного, пристосування до умов сьогодення, планування свого майбутнього, ощадливого підходу до розподілу своїй фінансових можливостей тощо.

Серед масиву актуальних думок та питань сьогоднішнього дня, є спроможність українця оплати за рахунками наданих житлово-комунальних послуг.

Звичайно, якщо фінансовий стан дозволяє, то краще рахунки оплачувати. Адже кожен оплачений рахунок, це передусім надання національній економіці можливості функціонувати.

Разом з тим, якщо такої можливості немає, то варто знати, що державою запроваджені певні механізми мінімізації негативних наслідків для громадян України, неспроможних оплатити комунальні послуги.

Зокрема, Урядом 05 березня 2022 року прийнято постанову №206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану».

Вказаною постановою, на період дії воєнного стану на території України та до моменту його скасування чи припинення, встановлено заборону:

- нараховувати на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги, та стягувати неустойку (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних, нарахованих;

- припиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.


Важливо, що пунктом 2 даної постанови визначено, що вона застосовується з 24 лютого 2022 року, тобто з дня запровадження воєнного стану.

Звичайно, вказана постанова не звільняє від сплати за спожиті комунальні послуги. Проте вона дає можливість кожному відтермінувати таку сплату до закінчення війни, без настання від цього будь-яких негативних наслідків.

Також в цьому питанні варто врахувати, що війна – є форс-мажором, тобто обставиною непереборної сили.

Так, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) – це надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Стаття 12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» регламентує, що надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

Згідно ст. 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Ключовим є те, що непереборна сила робить неможливим виконання зобов'язання в принципі, незалежно від тих зусиль та матеріальних витрат, які сторона понесла чи могла понести.

Підтвердженням існування форс-мажорних обставин є відповідний сертифікат Торгово-промислової палати України.

При цьому Торгово-промисловою палатою України в листі №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 було засвідчено форс-мажорною обставиною – військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб.

Тобто, Торгово-промислова палата України підтвердила, що збройна агресія росії проти України та запровадження воєнного стану з 24.02.2022 до його офіційного закінчення є тією надзвичайною, невідворотною та об'єктивною для фізичних чи юридичних осіб обставиною, через яку стало неможливим у встановлений термін виконання договірних зобовʼязань внаслідок настання таких форс-мажорних обставин.


Може бути корисним:

77 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page