top of page

Перепоховання Родича За Практикою ЄСПЛ | Drašković v. Montenegro | Адвокат Для Звернення

Вимога близького родича щодо ексгумації и перепоховання тіла в іншому місці потрапляє під сферу захисту статті 8 Конвенції. Суд вперше сказав це експліцитно в сьогоднішній справі Drašković v. Montenegro.Заявниця бажала перепоховати свого чоловіка, який помер в 1995 році під час збройного конфлікту, та був похований не на їхній сімейній дільниці, а на дільниці, що належала його племіннику. Оскільки останній відмовився давати згоду на ексгумацію, вона була змушена звернутися до судів, які відмовили їй, вважаючи що вона не мала жодного «майнового, статусного чи будь-якого іншого інтересу» щодо перепоховання, отже її позов не розглядався за суттю. ЄСПЛ, однак, нагадав, що позитивні зобов'язання держави у сфері відносин між особами вимагають створення належної правової бази. В цій справі, окрім з’ясування практичної можливості ексгумації та існування конфліктних інтересів громадського здоров’я, був ряд інших питань, що потребували роз'яснення, зокрема бажання самого померлого яке оспорювалося сторонами. Проте національне законодавство не передбачало механізму перегляду пропорційності відповідних обмежень - жоден законодавчий акт не встановлював суттєвих стандартів для вирішення суперечок між членами сім'ї щодо ексгумації чи остаточного місця поховання залишків покійного родича; орган, відповідальний за вирішення таких суперечок, не був визначений. Суди, в свою чергу, могли б збалансувати конкуруючі інтереси, але відмовились це робити, посилаючись на відсутність правового інтересу, а отже відмовились визнати наявність прав заявниці за статтею 8 Конвенції та співставити їх із конкуруючими правами племінника її чоловіка. Таким чином статтю 8 було порушено.

09.06.2020 Ганна Юдківська, суддя Європейського суду з прав людини

6 переглядів0 коментарів
bottom of page