top of page

Порядок Видачі Довідки Про Взяття На Облік Внутрішньо Переміщеної Особи


Внутрішньо переміщені особи (ВПО) – це особи або групи осіб, які були вимушені або яких примісили покинути свої будинки чи місяця постійного проживання, зокрема в результаті або з метою уникнення наслідків збройного конфлікту, ситуацій загального насильства, порушень прав людини або стихійних лих, і які не перетнули міжнародно визначеного кордону раїни.


Для отримання статусу ВПО та відповідних соціальних гарантій, особі потрібно отримати довідку, якапідтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.


Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509.


Так, для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена - через законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (Далі – уповноважені органи).

Форма та зміст заяви про взяття на облік затверджені Мінсоцполітики.


Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законного представника, для отримання довідки може подавати від її імені родич або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина.

Якщо малолітня дитина прибула без супроводження законного представника, заяву подає від її імені представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини.


На отримання довідки мають право особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), та неповнолітні діти, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання, якщо інформацію про них внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.


Під час подання заяви про взяття на облік заявник пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.


Довідка взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається в день подання заяви про взяття на облік.

В разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або відмову в її видачі.


Особа, яка отримала довідку, може замовити відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи (далі - електронна довідка), разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Замовлення та формування електронної довідки здійснюється безоплатно.

Для замовлення електронної довідки особі необхідно встановити мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія) на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету, і пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.


Під час видачі довідки посадова особа уповноваженого органу інформує внутрішньо переміщену особу, яка береться на облік, про:

- можливості розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема з відновленням соціальних виплат;

- можливість та порядок отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та житлових субсидій;

- місцезнаходження місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

- обов’язок повідомити про зміну місця проживання уповноваженому органу за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання;

- обов’язок повідомити уповноваженому органу за місцем отримання довідки про добровільне повернення до покинутого постійного місця проживання не пізніш як за три дні до від’їзду.


Для отримання допомоги та консультації завертайтеся до нас:

- Чат на сайті www.plc.vn.ua

- Ел. пошта plc2016@ukr.net

621 перегляд0 коментарів

Comments


bottom of page