top of page

Причинний Зв'язок Захворювань (Поранень, Контузій...) Зі Службою У ЗС України. Порядок Визначення


Одним із основоположних факторів, які прямо впливають на розмір одноразової грошової допомоги у звʼязку з отриманим пораненням, контузією, травмою, каліцтвом чи захворюванням, є сформульований військовою частиною, ВЛК чи МСЕК висновок про причинний звʼязок.

Вказаному потрібно приділяти особливу увагу на стадії первинного оформлення документів, аби не мати труднощів в подальшому при призначенні виплати. А для цього потрібно володіти знаннями, який причинний звʼязок та при яких обставинах формується.

І так, причинний зв'язок при медичному огляді визначають позаштатні постійно діючі госпітальні, гарнізонні ВЛК і ЛЛК та за потреби - штатні ВЛК.


Отож, найбільш поширені в постанові ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв є наступні формулювання:

1. «Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини».

Вказане формулювання застосовується, якщо поранення (контузія, травма, каліцтво) було одержане під час захисту Батьківщини або виконання обов’язків військової служби при безпосередній охороні державного кордону чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні у складі прикордонного наряду, екіпажу корабля (катера), екіпажу літака (вертольота) або під час проведення оперативно-розшукових заходів, або здійснення самостійно чи в складі підрозділу відбиття збройного нападу чи вторгнення на територію України військових груп і злочинних угруповань, а також під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Розміри виплат:

І група інвалідності – 400-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

ІІ група інвалідності – 300-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

ІІІ група інвалідності – 250-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

Втрата працездатності без установлення інвалідності – 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено ступінь втрати працездатності. Грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який установлюється медико-соціальною експертною комісією, у розмірі, що визначається у відсотках.2. "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби".

Вказане формулювання застосовується, якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане (крім випадків протиправного діяння), у разі фактичного виконання службових обов'язків під час проходження військової служби в частинах, які не входили до складу діючої армії.

Вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби:

- на території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);

- на шляху прямування на службу або зі служби, під час службових поїздок, повернення до місця служби;

- поза військовою частиною, якщо перебування там відповідає обов'язкам військовослужбовця або його було направлено туди за наказом відповідного командира (начальника);

- під час виконання державних обов'язків, у тому числі у випадках, якщо ці обов'язки не були пов'язані з військовою службою;

- під час виконання обов'язку з урятування людського життя, охорони державної власності, підтримання військової дисципліни та охорони правопорядку.

Розміри виплат:

І група інвалідності – 400-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

ІІ група інвалідності – 300-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

ІІІ група інвалідності – 250-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

Втрата працездатності без установлення інвалідності – 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено ступінь втрати працездатності. Грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який установлюється медико-соціальною експертною комісією, у розмірі, що визначається у відсотках.3. "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби".

Вказане формулювання застосовується, якщо воно одержане за обставин, не пов'язаних з виконанням обов'язків, або одержане внаслідок правопорушення.

Розміри виплат:

І група інвалідності – 120-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

ІІ група інвалідності – 90-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

ІІІ група інвалідності70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність.


4. "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини".

Вказане формулювання застосовується, якщо воно виникло в період служби у військових частинах, або коли захворювання, яке виникло до цього, у період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби.


Розміри виплат:

І група інвалідності – 400-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

ІІ група інвалідності – 300-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

ІІІ група інвалідності – 250-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

Втрата працездатності без установлення інвалідності – 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено ступінь втрати працездатності. Грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який установлюється медико-соціальною експертною комісією, у розмірі, що визначається у відсотках.5. "Захворювання (поранення, контузія, каліцтво, травма), ТАК, пов'язане з проходженням військової служби".

Вказане формулювання застосовується, якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання, що виникло до військової служби, у період служби досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності.

В такому формулюванні приймаються також постанови при медичному огляді військовослужбовців за результатами поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних ними в період проходження військової служби, коли документи про обставини їх одержання на момент медичного огляду відсутні.

Розміри виплат:

І група інвалідності – 120-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

ІІ група інвалідності – 90-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність;

ІІІ група інвалідності70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність.


6. "Захворювання, НІ, не пов'язане з проходженням військової служби".

Вказане формулювання застосовується, якщо захворювання виникло в того, хто пройшов медичний огляд, до призову на військову службу, прийняття на військову службу за контрактом (у тому числі і захворювання, не діагностовані при призові (під час прийому на військову службу), але патогенетично їх розвиток почався до призову (до прийому) на військову службу), і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання і придатність до військової служби.

Постанова в такому формулюванні приймається також за наслідками поранень (травм, контузій, каліцтв), якщо вони одержані до призову на військову службу, прийняття на військову службу за контрактом і військова служба не вплинула на вже наявні наслідки поранення (травми, контузії, каліцтва) і придатність до військової служби.


Важливо: постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва) приймається на основі висновку, зазначеного в довідці про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), або засвідченої копії Акта про нещасний випадок. І вказані документи складаються військової частини, де особа проходить військову службу. А тому вже на цьому етапі, потрібно уважно ставитися аби відповідні обставини травмування (поранення, контузії) були вірно зафіксовані з формулюванням правильного висновку про причину цього травмування.

Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) оформляється у 2 примірниках, перший подається у госпітальну (гарнізонну) ВЛК, а другий зберігається постійно в особовій справі військовослужбовця.


Важливо: показання свідків не є підставою для встановлення у військовослужбовців факту перенесеного захворювання, травми (контузії, каліцтва, поранення).


При вирішенні питання про причинний зв'язок ВЛК може брати до уваги також наступні документи:

- службову та медичну характеристики;

- витяг з книги обліку хворих в амбулаторії при первинному зверненні по медичну допомогу;

- матеріали службового розслідування або досудового слідства, атестації;

- довідку військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу;

- історію хвороби або витяг з неї;

- свідоцтво про хворобу;

- запис лікаря військової частини, лікаря військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу у медичній книжці військовослужбовця про первинне звернення по медичну допомогу;

- довідку архівної установи.


Важливо: у воєнний час постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення приймається на підставі картки передового району.

В яких документах фіксується відповідна постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання (поранення):

- історія хвороби;

- Книга протоколів засідань військово-лікарської комісії;

- свідоцтві про хворобу;

- медичній книжці військовослужбовця.

Після звільнення з військової служби, направлення до штатної ВЛК для визначення питання причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) особи, надають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки міського або районного рівня (військові комісаріати).

Разом з таким направленням територіальний центр комплектування надає:

- довідку про проходження особою військової служби;

- військово-медичні та військово-облікові документи, які підтверджують факт медичного огляду ВЛК колишнього військовослужбовця у період проходження ним військової служби;

- оригінал свідоцтва про хворобу або довідку ВЛК (або їх копії, завірені військовим комісаром);

- довідки з архівів про перебування у військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладах, про медичний огляд ВЛК;

- медичну книжку військовослужбовця;

- витяг із наказу по частині про звільнення, військовий квиток тощо;

- інші документи, які є в наявності у військовому комісаріаті або у колишнього військовослужбовця, які прямо чи опосередковано підтверджують військову службу, перебування на лікуванні, медичному огляді у ВЛК;

- військові документи, які підтверджують факт поранення, каліцтва, контузії, травми (витяги із наказів по частині, бойові, службові характеристики, атестації, нагородні листи);

- медичні справи на інвалідність (акти медичного огляду) із МСЕК, пенсійні справи, особові (пенсійні) справи офіцерів, прапорщиків, мічманів, жінок-військовослужбовців, які перебувають у запасі або у відставці;

- дані про захворювання (поранення, травми, контузії, каліцтва) за матеріалами спецперевірки після звільнення із полону.


Постанова про причинний зв'язок захворювань оформлюється:

- свідоцтвом про хворобу (довідкою), яке підлягає затвердженню штатною ВЛК – на військовослужбовців;

- витягом з протоколу засідань штатної ВЛК – на колишніх військовослужбовців.


Для отримання юридичної консультації Ви можете залишати свої питання в ЧАТ!


Будьте в курсі новин військового законодавства – наш телеграм канал


Вам може бути цікаво:

3 141 перегляд0 коментарів

Comments


bottom of page