top of page

Середній Заробіток. Як Розрахувати |Адвокат Трудові СпорИ

Практично кожному роботодавцю доводилося стикатися з труднощами при розрахунку середнього заробітку. У зв’язку з нещодавнім прийняттям змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати Постановою КабМіну від 09.12.2020 №1213, варто нагадати про основні нюанси та складнощі при розрахунку цього поняття та практичне його значення.
 • У яких ситуаціях необхідний розрахунок середнього заробітку?


 • надання працівникам усіх видів відпусток (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;

 • виплати вихідної допомоги;

 • переведення працівників (або вагітних жінок і жінок, які мають дітей до 3 років) на іншу легшу роботу за станом здоров'я чи в разі виробничої потреби; надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

 • вимушеного прогулу та за час затримки виконання рішення суду;

 • виконання працівниками державних і громадських обов'язків у робочий час; службових відряджень (крім держслужбовців); залучення працівників до виконання військових обов'язків;

 • направлення працівників на обстеження до медичних закладів; звільнення працівників-донорів від роботи;


 • Який покроковий алгоритм розрахунку?


 1. Визначення розрахункового періоду.

Розрахунковий період для визначення середнього заробітку становить:

 • 12 останніх місяців - якщо розрахунок проводиться для оплати часу відпусток (компенсації за невикористані відпустки).

 • 2 останні місяці - для всіх інших випадків


Важливо!

Останнім місяцем вважається той, що передує місяцю, в якому відбувається подія, у зв’язку з якою середній заробіток рахується.


Також обов’язковою умовою є фактичне відпрацювання працівником в ці місяці. Якщо працівник пропрацював менше року (а необхідний розрахунок у 12 місяців), то береться фактичний час роботи з 1 числа наступного після прийняття на роботу місяця.


Після визначення часових рамок розрахункового періоду потрібно також вирахувати з нього час, протягом якого працівник не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково.

Виключаються також всі неробочі і святкові дні.


Підрахунок відповідних виплат


Щоб підсумувати виплати, які були здійснені протягом розрахункового періоду, необхідно просто додати:


 • Заробітну плату у ті місяці, за які вони нараховані та у розмірах, в яких вони нараховані

Важливо! Не виключаються із заробітної плати у даному випадку податки, стягнення аліментів тощо.

 • Премії та інші виплати (рахуються шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду виплат).


Якщо розрахунок проводиться для оплати за час відпусток або компенсації за невикористані відпустки, додається також:

 • виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо)

 • допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.


Виключення виплат, що не враховуються для середнього заробітку

За їх наявності, усі нищенаведені виплати вираховуються із суми виплат для розрахунку середнього заробітку:

 • виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

 • одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

 • компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

 • премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

 • грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

 • пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

 • літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

 • вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

 • дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

 • виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

 • вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

 • заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

 • доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

 • компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати;

 • заробітна плата, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;

 • винагороди державним виконавцям.

Обчислення середньоденної (годинної) заробітної плати

Для цього, сумарний заробіток ділиться на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду (фактично відпрацьованих, без святкових та неробочих днів).


Нарахування відповідної виплати

Розраховується шляхом множення суми середньоденної (годинної) заробітної плати на кількість днів розрахункового періоду. • Що змінилося?

Згідно з нововведеннями від 9 грудня 2020 року (Постановою № 1213), Порядок обчислення середньої заробітної плати дійсно зазнав суттєвих змін:

 1. Зокрема, тепер розрахунковим періодом є 12 календарних місяців для обчислення оплати часу усіх видів відпусток, передбачених законодавством(крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологам), у тому числі і відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 2. Також, відтепер змінено механізм обчислення середньої заробітної плати працівникам, що відпрацювали менше 2 місяців. Вона має розраховуватися за загальними правилами, тобто з тих виплат, що нараховані в місяцях розрахункового періоду, без урахування повністю відпрацьованих робочих днів за цей час.

 3. Важливою зміною є також виключення норми щодо застосування коефіцієнту коригування при обчисленні середнього заробітку у разі підвищення тарифних ставок (посадових окладів) у розрахунковому періоді чи у періоді збереження середньої заробітної плати.

34 перегляди0 коментарів
bottom of page