top of page

Якщо ПФУ Припинив Виплату Щомісячної Доплати 2000 Гривень До Військової Пенсії? Варто знати!


30.08.2017 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», якою передбачено підвищення розміру складових грошового забезпечення діючих військовослужбовців.

Також, Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» від 11.11.2015 № 988, яке передбачає збільшення розміру складових грошового забезпечення діючих поліцейських.

Прийняття даних постанов стало підставою для здійснення перерахунку військових пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Проте, під час здійснення такого перерахунку пенсій, територіальними органами Пенсійного фонду України вчинялися протиправні дії щодо обмеження розміру пенсій, що слугувало підставою для масових звернень військових пенсіонерів до суду з метою захисту та поновлення своїх порушених прав, зокрема в перерахунку пенсій з 01.04.2019 (та з 01.12.2019 для пенсіонерів МВС) з урахуванням середньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії).


З метою зменшення диспропорцій в розмірах пенсій, поліпшення ситуації та зменшення кількості звернень до суду, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» від 14.07.2021 №713 (Далі – Постанова №713).

Так, пунктом 1 Постанови №713 передбачено, що з 01.07.2021 особам, яким призначено пенсію до 1 березня 2018 року відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» до розмірів їх пенсій додається щомісячна доплата в сумі 2000 гривень, яка враховується під час подальших підвищень розмірів пенсій.

Таким чином, усі військові пенсіонери, пенсія яким призначена до 1 березня 2018 року, мають право на нарахування та виплату відповідної щомісячної доплати до пенсії у розмірі 2 000 гривень.

Разом з тим, пенсіонерам, які в судовому порядку відстояли своє право на перерахунок пенсій у відповідності до норм закону, зокрема з 01.04.2019, управління пенсійного фонду після проведення відповідного перерахунку на виконання рішення суду, виплату 2000 гривень, передбачених Постановою №713, припиняв.

Такі дії органи Пенсійного фонду України обґрунтовують тим, що відповідно до абз. 3 п. 1 Постанови №713 особам, пенсії яких переглядалися (перераховувалися) після 1 березня 2018 року щомісячна доплата не виплачується, крім випадків, коли розмір пенсії після такого перегляду (перерахунку) збільшився менше ніж на 2 000 гривень. Якщо сума збільшення пенсії під час її перегляду (перерахування) не досягала 2000 гривень, щомісячна доплата встановлюється в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Тобто, орган Пенсійного фонду України оцінює перерахунок пенсії проведений на виконання рішення суду, як перерахунок що позбавляє права на доплату 2000 грн.

ПРОТЕ чи можна вважати таке відновлення порушених прав в судовому порядку, порушення якого допустив орган державної влади, здійсненням нового перерахунку пенсії в розуміння Постанови №713?

Відповідь на це питання надав Верховний Суд постанові від 08.11.2022 у справі №420/2473/22, сформувавши наступні висновки:

«Водночас, аналіз наведених норм права, а також мети прийняття Урядом вказаної постанови №713 свідчить про те, що перерахунок пенсій, проведення якого згідно з абзацом третім пункту 1 постанови №713 є обставиною, що виключає можливість нарахування щомісячної доплати у розмірі 2000, 00 грн. до розмірів пенсій, визначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону №2262-ХІІ має бути обумовлений підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262-ХІІ на підставі нормативно-правого акта компетентного органу, оскільки в такий спосіб досягається мета, яка слугувала підставою для ухвалення постанови №713, а саме зменшення диспропорцій в розмірах пенсій, визначених на законних підставах. Натомість перерахунок пенсії, проведений на виконання судового рішення з метою усунення порушеного права особи на належний розмір пенсії, право на отримання якої у особи винило до 01.03.2018, не є перерахунком пенсії у зв`язку із зміною складових грошового забезпечення чи інших показників основного розміру пенсії.

У зв`язку із чим колегія суддів не може погодитись із висновком суду апеляційної інстанції про те, що проведений на виконання судового рішення по справі №420/18380/21 перерахунок пенсії позивача відбувся не з метою відновлення порушеного права позивача, а фактично внаслідок зміни правового врегулювання спірних правовідносин після набрання законної сили рішенням суду по справі №826/12704/18 у 2019 році, внаслідок чого змінились складові грошового забезпечення.

Отже, Верховний Суд своїм рішенням визнав право осіб, пенсія яких переглядалась (перераховувалася) у зв’язку з виконанням рішення суду, на нарахування та виплату щомісячної доплати до пенсії у розмірі 2 000 грн., передбаченої Постановою №713.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

А тому пенсіонери силових структур, які в судовому порядку відстояли своє право на перерахунок пенсії у відповідності до положень закону з 01.01.2018, 01.04.2019, 01.12.2019 тощо, та виплата доплати в розмірі 2000 гривень яким у звʼязку з цим була припинена, можуть відстояти чергове порушення свого права на доплату в судовому порядку.Якщо дана ситуація Вам знайома та Пенсійний фонд України не здійснює нарахування та виплату відповідної доплати до пенсії, то можете звернутися за правовою допомогою до Подільського юридичного центру! Усна консультація з вказаного питання – безоплатна.


Для отримання юридичної консультації Ви можете залишати свої питання в ЧАТ!


4 082 перегляди0 коментарів

댓글


bottom of page