top of page

Як Іноземцю Стати Громадянином України | InLaw

Оновлено: 30 серп. 2021 р.

Щороку громадянство України набуває близько тисячі охочих осіб. Статистично, найчастіше громадянами України стають за народженням та за територіальним походженням. Втім, багато осіб набувають громадянство і на підставі натуралізації, тобто добровільного набуття громадянства іноземцем, на підставі указу Президента. Згідно з даними Офісу Президента, за останній рік таких указів було видано щодо 177 осіб.Відповідно до Закону України ”Про громадянство”, прийняти підданство держави Україна може будь-який іноземець чи особа без громадянства, якщо будуть дотримані всі 6 умов, передбачені ст.7 Закону.


1. Відсутність іншого громадянства.


В Україні встановлено принцип єдиного громадянства, тож перед тим як стати громадянином України, особа повинна пред'явити:

- або декларацію про відсутність іншого громадянства;

- або зобов’язання відмовитись від громадянства іншої держави;

- або декларацію про відмову від громадянства іншої держави;

а також повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави.


Майже 90 держав у світі дотримуються іншого підходу, допускаючи подвійне, чи навіть потрійне громадянство. Останнім часом і в Україні активізувались ініціативи щодо впровадження множинного громадянства. Зокрема, було створено законопроект №4640, яким передбачається дозвіл подвійного громадянства з країнами Євросоюзу та іншими дружніми державами, проте із винятком щодо держави-агресора. Та поки зміни знаходяться лише на розгляді в перспективі, тож кандидату необхідно в обов'язковому порядку надати підтвердження, що українське підданство буде в особи єдиним, проте уважно стежити за нововведеннями у законодавстві.


2. Визнання та дотримання Конституції і законів України.


Вимога видається досить декларативною та формальною, адже чіткого механізму перевірки дотримання цієї умови законодавством не встановлено.


Єдине, ст.9 ЗУ “Про громадянство” передбачає, що не може бути прийнята до громадянства особа, яка:

 • засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави

 • вчинила на території іншої держави злочин, визнаний законодавством України тяжким або особливо тяжким.

Водночас, при отриманні громадянства важливим є дотримання не лише українського законодавства, а й також міжнародного. Так, до громадянства України не приймається особа, яка вчинила такі найтяжчі порушення як злочини проти людства або геноцид.


3. Безперервне проживання на законних підставах в Україні протягом останніх 5 років


Щоб отримати українське громадянство, іноземець повинен довести, що перебуває в Україні на законних підставах.

Так, необхідно пред’явити посвідку на постійне проживання в Україні.


Візьміть до уваги! Під безперервним проживанням розуміється таке проживання, за якого допускається виїзд за кордон на строк до 90 днів разово, та на строк до 180 днів сумарно за рік. Також допускаються виїзди особи у відрядження, на навчання, відпустки, лікування тощо.


4. Отримання дозволу на імміграцію.


Щоб підтвердити законність перебування в Україні, кандидат повинен пред’явити дозвіл на імміграцію, отримати який можна в порядку, передбаченому Законом України “Про імміграцію” за квотою (для осіб, передбачених у ч.2 ст. 4 Закону України “Про імміграцію”) чи поза квотою (ч.3).

Для цього потрібно звернутися до дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном, або ж до територіальних підрозділів ДМС в Україні.

5. Володіння державною мовою.

Знання мови держави, громадянство якої здобуває особа, на достатньому рівні - це очевидно важлива умова натуралізації, властива більшості держав світу.


В Україні кандидат у громадяни повинен пройти іспит від Національної комісії зі стандартів державної мови (посилання для реєстрації) та здобути сертифікат про рівень володіння державною мовою. Іспит базується на чіткій програмі та складає собою проходження двох тестів: письмового (включає читання, письмо, слухання) та усного (тобто говоріння) за програмою.


6. Наявність законних джерел існування


Кандидат на отримання українського громадянства повинен подати документ, який підтвердить його можливість забезпечувати своє життя самостійно та не бути тягарем для держави. Це може бути:

 1. довідка про заробітну плату за останні 6 місяців;

 2. довідка з податкової якщо є бізнес;

 3. довідка із місцевої ради про ведення сільськогосподарської діяльності;

 4. довідка про відкриття рахунку у банку (із наявністю на рахунку не менше 12 мінімальних заробітних плат).


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Щодо деяких категорій осіб-кандидатів на отримання громадянства поширюються особливі вимоги. Так, якщо Ви:

 • проходили військову службу за контрактом, нагороджені державною нагородою - мінімальний термін безперервного проживання для Вас скорочується до 3 років.

 • є особою, що має визначні заслуги перед Україною, або прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України, а також особою, що тимчасово проживає в Україні на підставі ч.20 ст.4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" - на Вас поширюватимуться лише перші дві умови прийняття до громадянства.

 • є біженцем або особою, що має притулок в Україні, або особою без громадянства - мінімальний термін безперервного проживання для Вас скорочується до 3 років.

 • перебуваєте у шлюбі з громадянином України понад два роки (у тому числі якщо шлюб припинився внаслідок його смерті) - вимога про проживання в Україні на Вас не поширюватиметься.

 • є дитиною, яка проживає в Україні, а один із батьків (або законний представник) має дозвіл на імміграцію в Україну - на Вас поширюватиметься лише друга вимога прийняття до громадянства.

Отже, як покроково отримати громадянство України іноземцю?


КРОК 1: Скласти всі необхідні документи (заяву, 3 фотокартки, а також усі документи на підтвердження виконання 1, 2-6 вимог).


КРОК 2: Подати їх за місцем проживання у територіальному підрозділі ДМС .


КРОК 3: Отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України.


КРОК 4: Отримати Указ Президента про прийняття до громадянства.


Із моменту видачі указу - Ви є громадянином України!Наш Юридичний Центр готовий Вас допомогти, якщо у Вас виникнуть питання з приводу набуття громадянства України. Звертайтеся до нас за телефоном, чи через ЧАТ внизу сторінки.

12 переглядів0 коментарів
bottom of page