top of page

Пенсійний фонд зобов’язаний перераховувати пенсії військовослужбовцям у зв’язку із збільшенням у 201

Наказом Міністра оборони України від 27.01.2016 № 44 «Про особливості виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України в 2016 році» з 01.01.2016 року доволі суттєво підвищено розмір премій військовослужбовцям на 2016 рік.

При цьому військовим пенсіонерам держава не поспішає здійснювати відповідний перерахунок пенсій. Однак такі дії є неправомірними, що вже підтверджено практикою Верховного суду України.

Для розуміння законності права військового пенсіонера на проведення перерахунку розміру його пенсії у зв’язку із підвищенням розміру грошового забезпечення військовим у 2016 році за рахунок збільшення премій, звернемося до короткого викладення основних вимог закону з даного питання.

Зокрема, відповідно до ст.43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсії особам офіцерського складу обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Частиною третьою цієї ж статті Закону передбачено, що пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону.

Як убачається з наведеної норми права, підставою для проведення перерахунку пенсії є фактична зміна хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців.

Відповідно до абз. 7 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску є: роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства для таких осіб, як військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу та ін.

Згідно з абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 цього Закону єдиний внесок нараховується для платників, зазначених в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму грошового забезпечення кожної застрахованої особи, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами; допомоги або компенсації відповідно до законодавства.

Таким чином, єдиний внесок нараховується і сплачується із суми грошового забезпечення (до якої входить і премія) кожної застрахованої особи.

З військовослужбовців, які проходять військову службу здійснюється відрахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з усієї суми грошового забезпечення, у тому числі і з відповідної премії.

Враховуючи викладене, пенсія військовому пенсіонеру повинна обраховуватись і виплачуватись виходячи з грошового забезпечення, в тому числі щомісячної премії.

Проте це не означає, що відповідний військкомат та пенсійний фонд будуть з власної ініціативи, чи просто добровільно на відповідне звернення пенсіонера, проводити такий перерахунок. Практика свідчить про те, що пенсійний фонд відмовляє у проведенні перерахунку з мотивів того, що нібито рішення про зміну розмірів грошового забезпечення для перерахунку пенсій Кабінетом Міністрів України не приймалось. При цьому підвищення розміру премій введене Наказом Міністра оборони України від 27.01.2016 року № 44 не підпадає під категорію встановлених виключно законами України нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, на підставі введення яких усі призначені за цим законом пенсії підлягають перерахунку. Загалом відписка може бути різною.

Проте закон говорить про протилежне, і пенсія має бути перерахована.

Тому як завжди питання захисту свого права покладається на самого пенсіонера. Потрібно звертатися з відповідною вимогою про проведення перерахунку, та при отриманні відмови оскаржувати таке рішення до суду. А такі справи є виграшними, при правильному обґрунтуванні своєї позиції. Покрайній мірі Подільський юридичний центр має позитивний досвід з виграними справами даної категорії.

418 переглядів0 коментарів
bottom of page