top of page

Верховенство Права. Обовязкові елементи.

1. Законність.

Законів повинні дотримуватися усі, у тому числі й влада.

Посадові особи мають дотримуватися наданих їм повноважень. Держава не має право вчиняти злочин.
2. Юридична визначеність.

Держава повинена зробити текст закону легко доступним. Держава також зобовязана дотримуватися законів, які запровадила, використовувати закони послідовно та у передбачуваний спосіб. Формулювання законів має бути таким, щоб кожен розумів якої поведінки йому слід дотримуватися.

Дискреційні повноваження мають надаватися в такий спосіб, щоб унеможливити зловживання владою такими повноваженнями. Обсяг дискреції має бути чітко і зрозуміло окреслений.

Заборона зворотньої дії юридичних норм.

Остаточність прийнятих судових рішень. Не можуть бути переглянуті остаточні судові рішення.


3. Заборона свавілля.

4. Доступ до правосуддя.

5. Дотримання прав людини.

6. Рівність усіх перед законом. Заборона дискримінації

Comments


bottom of page