top of page

Захист майнових прав у ЄСПЛ. Найгучніші справи проти України

Кожна людина має право мирно володіти своїм майном і не може бути позбавлена цього інакше як в інтересах суспільства.


Стаття 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує захист від втручань держави у право власності своїх громадян.

А Європейський Суд щоразу доходить висновку, що такі порушення не завжди є очевидними, проте кожного разу, якщо вони встановлені, мають бути належно компенсовані.


Ось декілька прикладів гучних справ проти України із практики ЄСПЛ, які свідчать, що домогтися захисту своїх прав реально!


1. "Сук проти України", 2011 рік.


У цій справі Суд захистив право заявника - працівника органів внутрішніх справ - на місячне грошове забезпечення, передбачене чинним на той момент законодавством. Держава не виплачувала вищезгаданої матеріальної допомоги, посилаючись на те, що в законодавстві про державний бюджет не були передбачені відповідні видатки протягом періоду 1999-2000 років.

Проте Суд вказав, що Уряд дійсно може запроваджувати, призупиняти чи

припиняти соціальні виплати, вносячи відповідні законодавчі зміни. Однак, "якщо законодавча норма, яка передбачає певні доплати, залишається чинною, а передбачені умови є дотриманими, державні органи не можуть відмовляти у їх наданні, доки відповідне законодавче положення залишається чинним".

Більше того, відмова у виплаті, посилаючись на відсутність коштів - це свавільна і незаконна бездіяльність.


2. "Макара та інші проти України", 2013 рік.


Це один із ключових прикладів, коли законне очікування може виникати у зв’язку з рішенням суду, яке набрало законної сили. Так, у цій справі національні суди та комісії з трудових спорів винесли рішення, відповідно до яких заявники мали право на різні суми відшкодування та здійснення виплат на їхню користь. Це була масштабна справа, у якій розглядалися 250 типових заяв, в основному, стосовно невиплати пенсій.


Судові рішення не були виконані, і тривала затримка спричинила втручання у їхнє право на володіння майном. Суд визнав, що практично всі заявники мали насправді законні очікування щодо виплати своїх гарантій на підставі судових рішень, а отже, держава України порушила права заявників, передбачені статтею 1 Першого протоколу.


3. "Будченко проти України", 2014 рік.


У цій справі ЄСПЛ захистив право шахтаря на пільги від оплати комунальних послуг. За законодавством України, заявник, як колишній шахтар, мав право на компенсацію з боку держави комунальних послуг, які він сплатив, хос і мав бути звільнений від цього. Тривалий час держава відмовляла йому, зазначаючи, що у роботодавця немає такого компенсаційного механізму. Європейський Суд вказав на те, що тривала бездіяльність держави поклала надмірний і невідповідний тягар на заявника, порушивши таким чином свої зобов’язання за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції.


4. "Суханов та Ільченко проти України", 2014 рік.


Перед Судом постало питання невиплати надбавок до пенсії як порушення майнового права.


ЄСПЛ встановив, що "за певних обставин "законне сподівання" на отримання «активу» може захищатися ст. 1 Першого протоколу". Так, якщо суть вимоги особи пов’язана з майновим правом, особа, якій воно надане, може вважатися такою, що має "законне сподівання", якщо для такого права у національному законодавстві існує достатнє підґрунтя, наприклад, усталена практика судів, положення законодавства, або ж акту індивідуальної дії.


5. "Федоренко проти України", 2006 рік.


У цій справі ззаявник був позбавлений прибутку за договором, який передбачає захист від інфляції.

У своєму рішенні ЄСПЛ наголосив на тому, що право власності може бути "існуючим майном" , або ж "виправданими очікуваннями" щодо отримання можливості ефективного використання права власності. Натомість сподівання на визнання існування старого права власності, яке давно було неможливо використовувати ефективно, не може вважатися «майном» у сенсі ст. 1 Першого протоколу.

Суд дійшов висновку, що в даному випадку мало місце непропорційне втручання у мирне володіння своїм майном, оскільки заявник мав законні сподівання щодо

прибутку відповідно до положення угоди про доларовий еквівалент. Стикнулися із втручанням у мирне володіння майном? Сумніваєтесь, ,чи матиме Ваша справа перспективи у Європейському суді з прав людини?Зверніться до адвокатів InLaw Boutique:

  • опишіть проблему в ЧАТ (внизу сторінки),

  • або ж зателефонуйте за нашим номером


10 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page