top of page

Податок з пенсії не стягується


Утриманий з пенсії податок на доходи фізичних осіб незаконний та має бути повернутий пенсіонеру

Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166-УП (далі — Закон № 1166) пункт 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (далі — ПК України) доповнено новим підпунктом 164.2.19, яким передбачено включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно з законом, якщо їх розмір перевищує десять тисяч гривень на місяць, — у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій» (далі — Закон № 1411) встановлено, що пенсії або щомісячне довічне грошове утримання оподатковуються, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року. Законом № 1411 також передбачено, що положення підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Кодексу не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

До набрання чинності Законом № 1166, яким передбачено внесення змін до статті 164 ПК України, пенсія громадян не підлягала оподаткуванню незалежно від її розміру.

Рішенням Конституційного Суду України від 27 лютого 2018 року у справі №1-6/2018 положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).

Звідси виходить, що положення ПК України, відповідно до яких запроваджено оподаткування ПДФО пенсій громадян, є неконституційними, а відповідно, утримання з пенсій вказаного податку незаконне.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 152 Конституції України матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

На даний час спеціального закону щодо відшкодування шкоди не прийнято, проте, згідно з ч. 2 ст. 8 Конституції України норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

У зв’язку з викладеним, стягнення (утримання) податку на доходи фізичних осіб за період дії Законів № 1166 та №1411 з пенсії пенсіонерів (яким була призначена пенсія в розмірі, що перевищує десять тисяч гривень на місяць), є незаконними, і відповідні утримання підлягають виплаті (поверненню) пенсіонеру як недоплачена пенсія.

Звичайно, добровільно цього держава робити не буде, а тому свої права потрібно буде захищати шляхом пред’явлення позову до суду та рішенням суду зобов’язати стягнути з Пенсійного фонду на користь пенсіонера протиправно утриманого з пенсії податку на доходи фізичних осіб (так зване ПДФО).

28 переглядів0 коментарів
bottom of page